Letn. 10, Št. 2 (1989)

Descartesov bog, Estetika temačne kulture, Teror besede, Demokratična politika danes, Zgodovina spola

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Epistemologija

Miran Božovič PDF
Descartesov Bog kot causa sui

Vojislav Likar PDF
Problematiziranje epistemologije

Oto Luthar PDF
Tropologija historičnega diskurza

Estetika

Lev Kreft PDF
Gesamtkunstwerk in Neue Slowenische Kunst

Janez Strehovec PDF
Estetika v obdobju medijske in telematične kulture

Janez Vrečko PDF
Celostna umetnina kot nostalgija

Martin Jay PDF
Habermas in estetska ideologija

Argumentacija kot paradigma komunikacije

Vladimir Biti PDF
Pripoved kot argumentacija

Mirna Velčić PDF
Argumentacija kot diskurz

Olga Kunst Gnamuš PDF
Argumentacija med subjektom želje in logičnim subjektom

Jelica Šumić-Riha PDF
Teror besede

Rado Riha PDF
Argumentacijska narava demokratske invencije

Andrej Škerlep PDF
Argumentacija v sporazumevanju

Demokratična politika danes

Pavle Gantar PDF (English)
Demokratična politika danes

David Held PDF (English)
The Politics of Citizenship

Tomaž Mastnak PDF (English)
Uneasiness in Democracy

Christopher Pierson PDF (English)
Habermas, Modernity and the Welfare State

Rado Riha PDF (English)
Democracy Without Boundaries

Ivan Vejvoda PDF (English)
Democracy and Politics

Prevod

Gisela Bock PDF
Zgodovina spola, zgodovina žensk

Prikazi in ocene

Nadežda Čačinovič-Puhovski PDF
Aktualnost klasične estetike

Breda Luthar PDF
Entwurf zu einer Empirie des Alltagsbewusstsein

Denis Poniž PDF
Modelle für eine semiotische Rekonstruktion der Geschichte der Ästhetik