BaasB. “Ulysses in the Baltic”. Filozofski Vestnik, Vol. 36, no. 2, Mar. 2016, https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/4517.