GantarP. “Democratic Politics Today”. Filozofski Vestnik, Vol. 10, no. 2, Jan. 2016, https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3682.