DeleuzeG. “Society of Control”. Filozofski Vestnik, Vol. 23, no. 3, Jan. 2016, https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3575.