Uredništvo.. “III. Stališče Proletariata”. Filozofski Vestnik, Vol. 6, no. 1, Jan. 2016, https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3480.