[1]
KorošecG., “John W. Gough, Družbena pogodba. Kritična študija njenega razvoja”, FV, vol. 23, no. 3, Jan. 2016.