KorošecG. (2016) “John W. Gough, Družbena pogodba. Kritična študija njenega razvoja”, Filozofski vestnik. Ljubljana, Slovenija, 23(3). Available at: https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3578 (Accessed: 21January2022).