KlepecP. (2016) “Empire versus Multitude”, Filozofski vestnik. Ljubljana, Slovenija, 23(3). Available at: https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3574 (Accessed: 20January2022).