Uredništvo. (2016) “III. Stališče proletariata”, Filozofski vestnik. Ljubljana, Slovenija, 6(1). Available at: https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3480 (Accessed: 25October2021).