Liponik, V. (2023) “Guerilla Multitude”, Filozofski vestnik. Ljubljana, Slovenija, 43(1). doi: 10.3986/fv.43.1.09.