Mlačnik, P. (2023) “The Virus: A Neoliberal Detective in an Immune Slovenian Society”, Filozofski vestnik. Ljubljana, Slovenija, 43(1). doi: 10.3986/fv.43.1.08.