Vesel, Matjaž. 2019. “Descartes on Motion in The World”. Filozofski Vestnik 39 (1). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/7214.