Sandstad, Petter. 2017. “The Formal Cause in the Posterior Analytics”. Filozofski Vestnik 37 (3). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/4879.