Baas, Bernard. 2016. “Ulysses in the Baltic”. Filozofski Vestnik 36 (2). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/4517.