Ruda, Frank. 2016. “We Can, so We Must”. Filozofski Vestnik 30 (3). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/4462.