Mastnak, Tomaž. 2016. “Fictions in Political Thought”. Filozofski Vestnik 15 (2). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3892.