Božovič, Miran. 2016. “Descartes — the Exorcist”. Filozofski Vestnik 11 (1). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3692.