Korošec, Gorazd. 2016. “John W. Gough, Družbena Pogodba. Kritična študija Njenega Razvoja”. Filozofski Vestnik 23 (3). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3578.