Deleuze, Gilles. 2016. “Society of Control”. Filozofski Vestnik 23 (3). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3575.