Klepec, Peter. 2016. “Empire Versus Multitude”. Filozofski Vestnik 23 (3). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3574.