Ženko, Ernest. 2016. “The Aesthetics of Cognitive Mapping”. Filozofski Vestnik 23 (3). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3569.