Ule, Andrej. 2016. “JE RAZUM SE MOŽEN?”. Filozofski Vestnik 8 (1). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3533.