Toyama, Kikuko. 2016. “The Tactics of Perseus: Tackling the Invisible Other”. Filozofski Vestnik 23 (2). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3508.