Uredništvo. 2016. “III. Stališče Proletariata”. Filozofski Vestnik 6 (1). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3480.