Liponik, Vesna. 2023. “Guerilla Multitude”. Filozofski Vestnik 43 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/fv.43.1.09.