MLAČNIK, P. The Virus: A Neoliberal Detective in an Immune Slovenian Society. Filozofski vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 43, n. 1, 2023. DOI: 10.3986/fv.43.1.08. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/11598. Acesso em: 28 may. 2023.