KOVAČIČ, G. Arendt’s Break with the Liberal Imaginary of Society. Filozofski vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 42, n. 1, 2022. DOI: 10.3986/fv.42.1.06. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/10489. Acesso em: 24 jun. 2024.