BaasB. (2016). Ulysses in the Baltic. Filozofski Vestnik, 36(2). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/4517