RudaF. (2016). We Can, so We Must. Filozofski Vestnik, 30(3). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/4462