M. ClarkeD. (2016). Descartesova filozofija znanosti in znanstvena revolucija. Filozofski Vestnik, 17(3). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3968