GantarP. (2016). Democratic politics today. Filozofski Vestnik, 10(2). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3682