KlepecP. (2016). Empire versus Multitude. Filozofski Vestnik, 23(3). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3574