Uredništvo. (2016). III. Stališče proletariata. Filozofski Vestnik, 6(1). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3480