Timofeeva, O. (2013). Imagine There’s No Void. Filozofski Vestnik, 34(2). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3260