(1)
KorošecG. John W. Gough, Družbena Pogodba. Kritična študija Njenega Razvoja. FV 2016, 23.