Akceleracionizem in meje tehnološkega determinizma

Greg Sharzer

Povzetek

Kritiki, ki mislijo, da so neenakost in krize omejene na kapitalizem, so predlagali akceleracionizem: pospešitev sistemu imanentnega procesa in potencialnosti z namenom preseči ga in ne popraviti. Članek se ne osredotoča toliko na kapitalistično težnjo gibanja, kot na estetiko in tehnologijo. Prizadevanj pokazati, da se kapitalizem razvija izključno na temelju tehnološkega napredka, ni mogoče zagovarjati ne teoretično ne empirično. To pokaže tudi delo Billa Warrena. Akceleracionistična politična ekonomija mora pričeti s konfliktom med produkcijskimi silami in produkcijskimi razmerji in ne z ahistoričnim, aditivnim opisom razvojnih faktorjev. Sam si nasprotno prizadevam pokazati, da antideterministični akceleracionizem ostaja možen, če je kapitalistični razvoj razumljen kot politični boj za ustvarjanje vrednosti.

Ključne besede

akceleracionizem, kritična teorija, marksizem, politična ekonomija, svetovni razvoj

Celotno besedilo:

PDF (English)


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##