Postmarksizem, madžarski primer

Tomaž Mastnak

Povzetek

Avtor izhaja iz mnenja, da je iztek marksizma v »socialistični polovici Evrope« dejstvo, in skuša na primeru madžarske socialne in politične teorije prikazati, kako je potekala transformacija kritične misli iz marksizma v postmarksizem. V prvem delu obravnava kritiko marksizma, oblikovanje demokratične opozicije in naraščajoče intelektualno in politično zanimanje za družbo; v drugem delu dokazuje, da je uvedba pojma civilna družba sprožila rekompozicijo kritičnega oziroma opozicijskega diskurza; v zaključnem delu nakazuje nekatere logične povezave tega novega diskurza (status demokracije in socializma, opuščanje marksistične filozofije zgodovine in dialektike, novo pojmovanje politike).


Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##