Transcendentalni subjekt in njegov Dawider

Rado Riha

Povzetek

Članek išče odgovor na vprašanje, ali je mogoče v Kantovi Kritiki čistega uma najti podobo subjekta, ki bi bil še kaj drugega kot subjekt v službi konstitucije objekta. Je Kantov »kopernikanski obrat« res obrat k subjektu, ali pa je njegova rezultat samo podrobno razdelana teorija objekta, ki jo spremljata dve praznini, praznina transcendentalnega subjekta in praznina transcendentalnega objekta? Odgovor članka se glasi: v prvi Kritiki je res mogoče najti podobo subjekta, ki ni le subjekt objekta. Je subjekt, ki mu objekt ne stoji več nasproti, ampak je njegov del. Toda od subjekta odtegnjeni del. Čeprav ta nenavadni objekt, ki ga članek imenuje transempirično, omogoča konstitucijo subjekta, ostaja zanj nekaj, kar mu je radikalno Dawider.

Ključne besede

Kant; Kritika čistega uma; kopernikanski obrat; transcendentalni subjekt; praznina

Celotno besedilo:

PDF (English)


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##