Demokracija kot filozofski koncept

Katja Kolšek

Povzetek

V članku izhajamo iz Badioujevega metapolitičnega pojmovanja demokracije kot filozofske kategorije. Ker je vprašanje filozofskega zapopadenja demokracije glede na Badiouja odvisno od tega, ali ta zadosti kriterijem politike kot procedure resnice in ali oziroma kako se ji uspe odtegniti od logike reprezentacije (stanja situacije ali države), se v nadaljevanju osredotočimo na Badioujevo teorijo države. Vzporedno osvetlimo vprašanje Badioujeve poznejše interpretacije komunizma, ki ga za razliko od zgodnejšega pojmovanja komunizma kot destrukcije reprezentacije razume kot prakso odtegnitve letej. V sklepu poudarimo, da se demokracija in komunizem v Badioujevem razumevanju prekrijeta v prostoru odtegnitve redu reprezentacije (države) kot praksi praksi produkcije istosti, ki je možno zgolj na podlagi egalitarnega predpisa.

Ključne besede

demokracija; komunizem; država; družbena pogodba; egalitarni predpis

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##