Životarjenje boga pesnikov ali ontologizacije umetnosti

Rok Benčin

Povzetek

Članek se ukvarja z vlogo ontologije v filozofiji umetnosti. Preko Badioujeve kritike Heideggrove estetizacije ontologije poskuša avtor Badioujev ontološki pojem reprezentacije po njegovi metodi metaforične skladnosti prenesti na estetiko. Vzporedno s tem sooči Agambenov in Rancièrov pogled na vznik moderne estetike, ki sta nezdružljiva iz podobnih razlogov kot Heideggrova in Badioujeva ontologija. Članek ontološki shemi, ki v ukinitvi reprezentacije vidi razkritje biti, zoperstavi reprezentacijo kot ne-celo, razpeto med svojo nemožnost in svoj eksces. Filozofske interpretacije umetnosti ne vidi kot iskanja izraza skrite biti ali varuha njene imanence, ampak kot dopolnilno izpostavitev njenega mišljenja.

Ključne besede

estetika; ontologija; reprezentacija; Alain Badiou; Martin Heidegger; Jacques rancière; Giorgio Agamben

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##