O SUVERENOSTI DRUŽBENIH VED

  • Neda Pagon

Povzetek

Razmerje moči in obramba ter dokazovanje avtohtonosti posameznih znanstvenih disciplin v okviru družbenih in humanističnih ved se spreminja glede na spremembe in potrebe družbenopolitičnih gibanj prav toliko kot glede na notranji samorazvoj discipline, ki v določenem obdobju postane temeljni, vendar prehodni, referenčni okvir za druge, »sorodne« vede. Prispevek se omejuje predvsem na razmerje nove zgodovine in sociologije v zadnjih petdesetih letih, tudi z omembo učinkovanja marksizma na obe vedi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-01-15
Kako citirati
PagonN. (2016). O SUVERENOSTI DRUŽBENIH VED. Filozofski Vestnik, 9(2). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3645
Rubrike
Zgodovina socialne misli na Slovenskem