Estetizacija resnice in smisla pri Jean-Lucu Nancyju

Valentina Hribar Sorčan

Povzetek

Članek obravnava Jean-Luca Nancyja, sodobnega francoskega misleca, ki postavlja vprašanje resnice in smisla v središče svoje filozofije. Manko smisla, kakor ga razkriva končnost, je obenem pogoj in že tudi končni smisel eksistence. Spoznanje o breztemeljnosti smisla se navezuje na takšno razumevanje človeške svobode, ki razpira novo možnost pojmovanja resnice. Svoboda je resnica smisla in resnica obstaja le kot resnica smisla. Osmišljanje ima smisel le, kolikor izpričuje intersubjektivno razmerje med nami, ki eksistiramo na tem svetu. Nancyjevo fenomenološko vpraševanje poteka predvsem v kritičnem dialogu z Nietzschejevo in Heideggrovo filozofijo. Trdi, da se fenomenologija ni dovolj posvetila samemu vzniku smisla kot izvirne možnosti pomenskosti. Nancy obravnava smisel kot čut, se pravi pod obnebjem čutnega. Zato je mogoče njegovo mišljenje razumeti v smeri estetizacije resnice in smisla.

Ključne besede

Jean-Luc Nancy; resnica; smisel; estetika; etika

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##