MESTO ANTIKE V FORMIRANJU HISTORIČNEGA MATERIALIZMA

Valentin Kalan

Povzetek

članek podaja osnovno evidenco o mestu antičnih študijev na miselni poti in v teoretični dejavnosti Marxa in Engelsa. Marxov interes za antiko se ne konča z njegovimi filozofskimi interpretacijami Epikura, saj se Marx obsežneje in analitično loteva vprašanj antične družbe in kulture ob pripravi "Kapitala" ter ob razdelavi problema logike zgodovinskega razvoja (navezava na Morgana). Za razliko od Marxa Engelsu sicer antika nikoli ni bila predmet posebnega proučevanja, čeravno so vprašanja antike prisotna v vseh njegovih glavnih delih od Anti-Duhringa do "Izvora družine ...". Za študij antike ostajajo aktualne Engelsove razprave o "prakrščanstvu", medtem ko v svojih analizah germanske skupnosti Engels uporablja tudi metodo historičnega primerjalnega jezikoslovja.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##