MESTO ANTIKE V FORMIRANJU HISTORIČNEGA MATERIALIZMA

  • Valentin Kalan

Abstract

članek podaja osnovno evidenco o mestu antičnih študijev na miselni poti in v teoretični dejavnosti Marxa in Engelsa. Marxov interes za antiko se ne konča z njegovimi filozofskimi interpretacijami Epikura, saj se Marx obsežneje in analitično loteva vprašanj antične družbe in kulture ob pripravi "Kapitala" ter ob razdelavi problema logike zgodovinskega razvoja (navezava na Morgana). Za razliko od Marxa Engelsu sicer antika nikoli ni bila predmet posebnega proučevanja, čeravno so vprašanja antike prisotna v vseh njegovih glavnih delih od Anti-Duhringa do "Izvora družine ...". Za študij antike ostajajo aktualne Engelsove razprave o "prakrščanstvu", medtem ko v svojih analizah germanske skupnosti Engels uporablja tudi metodo historičnega primerjalnega jezikoslovja.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-01-06
How to Cite
1.
Kalan V. MESTO ANTIKE V FORMIRANJU HISTORIČNEGA MATERIALIZMA. FV [Internet]. 2016Jan.6 [cited 2020May25];2(1-2). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3437