Zgodovina publikacije

Revija izhaja od leta 1980, sprva kot Vestnik Inštituta za marksistične študije SAZU, leta 1988 preimenovan v Filozofski vestnik. Revijo je ustanovil Inštitut za marksistične študije SAZU, ki je bil ustanovljen leta 1979 in leta 1988 preimenovan v Filozofski inštitut ZRC SAZU. Revija je na spletu od leta 2016, dostopne so vse številke.