Uredniška politika

Fokus in obseg

Filozofski vestnik (ISSN 0353-4510) je glasilo Filozofskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Filozofski vestnik je znanstveni časopis za filozofijo z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo in je forum za diskusijo o širokem spektru vprašanj s področja sodobne filozofije, etike, estetike, poli tične, pravne filozofije, filozofije jezika, filozofije zgodovine in zgodovine politične misli, epistemologije in filozofije znanosti, zgodovine filozofije in teoretske psihoanalize. Odprt je za različne filozofske usmeritve, stile in šole ter spodbuja teoretski dialog med njimi.

Filozofski vestnik je vključen/indeksiran v:

Arts & Humanities Citation Index

Current Contents / Arts & Humanities

EBSCO

IBZ (Internationale Bibliographie der Zeitschriften)

The Philosopher's Index

Répertoire bibliographique de philosophie

Scopus

Sociological Abstracts.

 

Politika rubrik

Articles

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Preoblikovati estetiko?/Riconfigurare l’Estetica?

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Zgodovina filozofije

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Kritika politične ekonomije in kapitalistična animalizacija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Spekulativni materializem: filozofija in politika

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Ekonomija življenja in smrti

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Čas, fikcija, svet

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Modernism Revisited

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Editorial

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Nothing in Action

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Nothing on the Couch

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Much Ado about Being

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

The Simple Art of Nothing

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Philosophie et/ou psychanalyse

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Malaise dans la lettre

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Folisophie

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

De Freud à Lacan

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

The Philosophy of Beauty, Art, Culture, and Nature

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Aesthetics: Its Past and Present

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

The Revival of Aesthetics

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Cultural and Philosophical Interactions Today

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Radicalizing the Radicals

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Radicalizing the Senses

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

From the Antinomies of Radical Philosophy to Radical Antiphilosophy

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Radical Radicalisms

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Copernicus and the Philosophy of Copernican Revolutions

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Life Between Creation and Duration

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Lacanian Biology

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Displacing Humanism

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Other Than Being

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

L’indicible et l’écriture / The Unsayable and Writing

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Corps et pensée / Body and Thought

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Une philosophie pour le 21eme siècle / Philosophy for the 21st Century

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Politique et psychanalyse / Politics and Psychoanalysis

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Politiser la santé / Politicizing Health

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Compter avec le sujet / Counting with the Subject

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Science and Thought

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

The Structure of the Void

Ni odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Ni odkljukano Recenzirano

Lyotard

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Kopernik

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofske razprave in članki

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Hegemonija in globalizacija v kulturi

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Biopolitika

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Matematika in filozofija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Estetika

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Adorno s Heideggerjem

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Scene dvojega

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija človeškega telesa

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

HEGEMONIJA IN RADIKALNA DEMOKRACIJA

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

AKTUALNOST MARXOVIH OČRTOV

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Problemi Marksove teorije

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Zgodovina marksizma — Karl Korsch (1886—1986)

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Marx/Engels, Temeljna izdaja (METI)

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija in znanstvena revolucija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Mednarodni znanstveni kolokvij "metafora"

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Metafora

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Imperij in družba nadzora

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Zgodovina filozofije

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Kozmos in čas

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Deleuze - imanenca

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Zgodovina evropske ideje

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija med Evropo in Azijo

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Razsežnosti estetskega

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Konstitucija političnega prostora

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Vednost in gotovost

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Zgodovina socialne misli na Slovenskem

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Zakaj je treba kralja ubiti

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Misliti francosko revolucijo

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Epistemologija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Argumentacija kot paradigma komunikacije

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Demokratična politika danes

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija-znanost-zgodovina

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Pravna in politična filozofija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Kaj je tretji stan?

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Status zakona

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Zakonitost in naravni zakoni

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Zakon pogleda - pogled zakona

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Zakon svobode

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Kant: Teorija in praksa

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Duša-stroj - skriti subjekt

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Sodobna filozofija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Aristotel - naključni dogodki

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Premisliti politično - ob delu Clauda Leforta

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija in politika

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Nietzsche

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Globalizacija - ideologija - umetnost

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Form in art and aesthetics

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Aspects of form in philosophy and other theorethical discourses

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Budistična filozofija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Aristoteles: Možnost in dejanskost

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Vsemoč misli in asketski ideal

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Hobbes - Hegel

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Balkan in Evropa

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Univerzalno

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija zgodovine in zgodovinska znanost danes

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija - pravo - politika

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Logika refleksije - logika argumentacije - transcendentalna logika

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Epistemologija in analitična filozofija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Estetika - utopija - zgodovina

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Zgodovina - država - utopija - argumentacija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Analitična filozofija - epistemologija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Problemi kantovske filozofije

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Ideologija – prepričanje – virtualnost

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Samorazumevanje Evrope – naravno pravo

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Modeli (kulturne) zgodovine

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofske razprave

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija znanosti

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Ethique et politique – Colloque international

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Ethics and Politics / Ethique et politique / Ethik und Politik

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Terreur, tyrannie, état d’exception

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Politična filozofija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Nikolaj Kuzanski: teorija pogleda

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

René Descartes (1596-1996)

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Hobbes: Vprašanje religije

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Nastanek Evrope

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Um in univerzalno

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Bog

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Estetske razprave

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Resnica

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Power and Resistance / Pouvoir et résistance

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Power and the Limits of Historical Representation

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Japonska filozofija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Zgodovina politične misli

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Nikolaj Kuzanski: filozofija - matematika - logika

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija in njeni pogoji – Ob filozofiji Alaina Badiouja

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Problemi Heglove filozofije

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Estetika: normativnost, estetizacija in umetnost

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Problem vzročnosti

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija danes – nekaj razmišljanj

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Diderotova filozofija materializma

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Aristotelovo pojmovanje dokaza v Drugi analitiki

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Deleuze in nasilje

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Materializem ideje

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Teorija in praksa v psihoanalizi

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Vitalizem in antivitalizem v sodobni filozofiji

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Aisthesis

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Avtonomija in heteronomija umetnosti

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Corpus trupel

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

O nekem drugem Deleuzu

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Transformacije moderne misli

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

O Kitajski

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Grosseteste

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Nova definicija javnosti

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Fikcija v filozofiji

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofske in ekonomske analize dolga

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Estetika vsakdanjega življenja

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Galileo Galilei in »prvi kopernikanski proces«: narava in Sveto pismo

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Porfirijev Uvod in problem univerzalij

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Kapitalizem, mnoštvo, želja

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Kant, Sartre in bolezni glave

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija in umetnost

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Estetika znanosti

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

(Spre)vrnitev filozofije

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Estetika avantgarde

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Gibanje Zemlje

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija/znanost

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Globalizacija in identiteta

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Hegel in Nietzsche

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Solipsizem

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Afriška filozofija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Demokracija po demokraciji

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Sodobna kitajska estetika

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Antifilozofija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Umetnost in prostor

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Cassirer

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Kultivacija v azijskih filozofijah

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Mimezis in strategije historičnega mišljenja

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Dozdevek in pojav

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Skrivna filozofska literatura v Franciji

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Smisel in nesmisel v filozofiji in psihoanalizi

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Umetnost in politika

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Epistemološki status astronomskih hipotez od antike do znanstvene revolucije (Izbor besedil)

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Problemi kontraktualizma

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Foucault

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Metafora in negativno

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Agamben, paradigma, kapitalizem

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Staremu označevalcu naproti: komunizem

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Foucault: Življenje in prakse svobode

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Šola in njeni prehodi

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Materializmi

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija in ontologija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija in filozofija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Prikazi in ocene

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Prevod

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Aktualnost filozofije

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija in psihoanaliza

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Poti in stranpoti metafizike

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Epistemologija, teorija jezika, estetika

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Razprave o marksizmu in postmarksizmu

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Zgodovina marksizma - Antonio Gramsci

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Politika, afekt, pisava

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Estetika vsakdanjega življenja

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Um + užitek

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Aristotelova Druga analitika: analiza in dediščina

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Neodpravljivost krize

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Estetika, avantgarda in Zhuyi

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Antična filozofija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Utopije

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Marx in kritika politične ekonomije

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

I. Topologije emancipacije

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

II. Utopija in imaginarno

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Uvodnik

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

O avtorjih

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Politika, umetnost, tragedija

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Demokracija in sodobnost v Koreji

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Descartes

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Antropocen

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Realizem v moderni filozofiji

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Politike telesa

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Filozofija <> psihoanaliza

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano

Bie-moderna

Odkljukano Odprto za oddajanje prispevkov Odkljukano Indeksirano Odkljukano Recenzirano
 

Recenzijski proces

Vsi prispevki so recenzirani. Prispevke recenzirajo za tematiko prispevka kompetentni recenzenti. Recenzentski postopek traja običajno 6 tednov. Avtorji prispevkov so obveščeni o odločitvi uredništva.

 

Pogostost publikacije

Letno izidejo tri številke. Druga številka je posvečena temi, ki jo določi uredniški odbor. Prispevki so objavljeni v angleškem, francoskem in nemškem jeziku s povzetki v angleškem in slovenskem jeziku.

 

Odprt dostop

Vsi članki so takoj po izidu revije v celoti prosto dostopni. S tem si prizadevamo, da bi bili vsi raziskovalni dosežki  dostopni čim širšemu krogu ljudi, in tako podpiramo globalno izmenjavo raziskovalnih dosežkov. Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunavajo nikakršni stroški.

Digitalne izvode revije hranita repozitorij ZRC SAZU in digitalna knjižnica slovenske nacionalne knjižnice NUK, dLib.

 

Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov

Objava prispevka v recenzirani reviji Filozofski vestnik odseva kakovost dela uredništva ter avtorjev in njihovih ustanov. Ker ZRC SAZU skrbi za razvoj koherentne in ugledne mreže znanja, je nujen dogovor o standardih pričakovanega etičnega vedenja vseh, ki so vključeni v proces objave: to so avtorji, uredniki, uredniški odbor, recenzenti ter izdajatelj in založnik.

Založba ZRC kot založnik in Filozofski inštitut kot izdajatelj z vso resnostjo in odgovornostjo opravljata vse faze objave ter priznavata svoje etične in druge obveznosti. ZRC SAZU kot krovna organizacija zagotavlja, da oglaševanje, ponatisi in drugi komercialni prihodki ne vplivajo na uredniške odločitve. Založnik in izdajatelj revije pomagata pri komunikaciji z drugimi revijami in izdajatelji, če je to koristno in potrebno.

Naša izjava o etiki objavljanja temelji na Smernicah za dobro prakso urednikov revij Odbora za etiko objavljanja COPE in na veljavnih politikah drugih založb. Izjava je nastala med letoma 2004 in 2008, leta 2017 pa so jo nadomestila tako imenovana Osnovna načela (Core Practices). Dopolnila redno spremljamo.

 

Dolžnosti avtorjev in avtoric

Standardi pisanja znanstvenih del: avtorji morajo v izvirnih znanstvenih delih predložiti natančno poročilo o svojem delu in objektivno razpravo o njegovem pomenu. Podatki, na katerih temelji raziskovalno delo in so predstavljeni v prispevku, morajo biti točni in natančni. Prispevek mora vsebovati dovolj podrobnosti in referenc, da jih lahko nato navajajo drugi avtorji. Napačne ali zavestno netočne izjave so neetične in niso sprejemljive.

Dostop do raziskovalnih podatkov in njihovo hranjenje: urednik lahko pred sprejemom prispevka za objavo prosi avtorje za vpogled v originalne raziskovalne podatke in omogoči javni dostop do njih, če je to mogoče.  Avtorji morajo podatke, ki so bili uporabljeni za raziskovalno delo, hraniti vsaj še 10 let po objavi.

Izvirnost in plagiatorstvo: avtorji zagotavljajo, da so napisali izvirno znanstveno delo in so pravilno navedli delo drugih.  Plagiatorstvo ima veliko oblik, od tega, da nekdo prikaže prispevek nekoga drugega kot svoje delo, do tega, da kopira ali parafrazira daljše dele prispevka drugega avtorja (ne da bi ga navedel) ali da si prisvaja rezultate raziskav, ki so jih izvajali drugi. Plagiatorstvo v vseh svojih oblikah je neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljivo.

Večkratno, ponavljajoče se in hkratno objavljanje: v splošnem velja, da avtor ne sme objaviti besedil z istimi raziskovalnimi rezultati v več kot eni reviji ali primarni publikaciji. Oddaja istega rokopisa dvema ali več revijam hkrati velja za neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljiva. Avtor v objavo tudi ne sme predložiti besedila, ki je že bilo objavljeno v neki drugi reviji. Objave nekaterih vrst prispevkov (npr. prevodi) v več revijah so opravičljive, a se morajo s takšno ponovno objavo strinjati tako avtorji kot uredništvo. Podatki in interpretacije, ki so navedeni v takšni ponovni objavi, morajo biti isti kakor v prvi objavi, prav tako mora biti prva objava ustrezno omenjena.

Navedbe virov: avtor mora vedno ustrezno navesti delo drugih. Citira naj vse objave, ki so vplivale na njegovo delo. Informacij, ki jih pridobi zasebno, na primer v pogovoru, dopisovanju ali razpravi s tretjimi osebami, ne sme uporabiti ali o njih poročati brez izrecnega pisnega dovoljenja vira. Informacij, ki jih pridobi med zaupnim delom, na primer ko recenzira rokopise ali prijave na različne razpise, ne sme uporabiti brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorja dela, ki je predloženo v te postopke.

Avtorstvo prispevka: avtorstvo je omejeno na tiste sodelavce, ki so pomembno prispevali k zasnovi, oblikovanju, izvedbi ali interpretaciji študije, o kateri se razpravlja. Kot soavtorji morajo biti navedeni vsi, ki so pomembno prispevali k prispevku. Če so k raziskovalnemu projektu v določenih pomembnih vidikih prispevali tudi drugi, se jim mora avtor za to zahvaliti oziroma jih navesti kot sodelavce, ki so prispevali k prispevku. Avtor, ki predloži prispevek v objavo oz. v največji meri sodeluje z uredništvom, mora zagotoviti, da so v prispevku navedeni vsi ustrezni avtorji, neustrezni pa ne, in da so vsi soavtorji videli in odobrili končno različico prispevka ter soglašajo, da se ga odda za objavo.

Tveganje za ljudi: če delo vključuje raziskave z ljudmi oziroma na ljudeh, mora avtor zagotoviti, da v objavo predloženi rokopis vsebuje izjavo, da so bili vsi postopki izvedeni v skladu z veljavnimi zakoni in institucionalnimi smernicami ter da so jih odobrile ustrezne ustanove. V rokopis mora biti vključena tudi izjava, da so bila za raziskave, v katere so vključeni ljudje, pridobljena vsa potrebna dovoljenja in privoljenja. Vedno je treba upoštevati tudi pravico do zasebnosti ljudi in zagotavljati varstvo njihovih osebnih podatkov.

Razkrivanje in konflikti interesov: vsi avtorji morajo v svojem rokopisu razkriti morebitni finančni ali drug bistveni konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali na interpretacijo njihovega rokopisa. Vsi viri finančne podpore projekta morajo biti jasno navedeni, možni konflikti interesov pa razkriti takoj, ko so znani. Primeri možnega konflikta interesov so povezani z zaposlitvijo, svetovanjem, lastništvom, honoriranjem, plačanim strokovnim pregledom, prijavo/registracijo patenta, štipendijami in drugimi oblikami podpore.

Bistvene napake v objavljenih delih: če avtor odkrije bistveno napako ali netočnost v lastnem objavljenem delu, je njegova dolžnost, da o tem takoj obvesti urednika revije ali izdajatelja ter da sodeluje z urednikom pri umiku oziroma popravi prispevek. Če urednik ali izdajatelj od tretje osebe izvesta, da objavljeno delo vsebuje bistveno napako, mora avtor prispevek popraviti ali uredniku predložiti dokaze o pravilnosti izvirnega prispevka.

 

Dolžnosti urednika in uredniškega odbora

Odločitev glede objave: o objavi prispevka odloča urednik ZRC SAZU, zadolžen za posamezno številko revije.. Osnovno vodilo je pomen prispevka za raziskovalce in bralce. Urednik se ravna po usmeritvah politike uredniškega odbora revije, omejujejo pa ga pravila in predpisi, ki urejajo kazniva dejanja zoper čast in dobro ime (npr. obrekovanje, žaljivo obdolžitev), kršitve avtorskih pravic ali posege v osebnostne pravice. Pri svojih odločitvah se lahko posvetuje z uredniškim odborom ali recenzenti, za odkrivanje plagiatorstva pa lahko uporablja različne programe.

Načelo poštenosti: urednik oceni primernost intelektualne vsebine rokopisov ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, etnični izvor, državljanstvo in ideološko ali politično usmeritev avtorjev.

Načelo zaupnosti: urednik in člani uredniškega odbora ne smejo razkrivati informacij o oddanem rokopisu nikomur drugemu razen ustreznemu avtorju, recenzentom in drugim, ki sodelujejo pri pripravi revije. o.

Razkrivanje in konflikti interesov: urednik ne sme uporabiti neobjavljenih podatkov, razkritih v za objavo predloženem rokopisu, za svoje lastno raziskovalno delo brez izrecnega dovoljenja avtorja. Urednik naj se vzdrži vsebinskega ocenjevanja rokopisov, če je njegovo delo z njimi v konfliktu interesov, pa najsi bo to zaradi tekmovalnosti, sodelovanja ali drugih razmerij in povezav s katerim od avtorjev, družb in ustanov, povezanih s prispevkom in naj npr. pri takem prispevku delo preloži na drugega člana uredništva. Če se konflikt interesov razkrije po objavi, uredniki od vseh sodelujočih zahtevajo, da jih razkrijejo. Če je potrebno, je treba sprejeti druge primerne ukrepe, kot je objava umika ali izražanja zaskrbljenosti.

 

Pritožbe in zahtevki: če se v zvezi z v objavo predloženim rokopisom ali objavljenim prispevkom pojavijo etične ali drugačne pritožbe oziroma zahtevki, se mora uredništvo skupaj z založnikom in izdajateljem ustrezno odzvati najkasneje v 30 dneh. Takšen odziv običajno obsega premišljeno presojo tehtnosti pritožb ali zahtev ter kontaktiranje avtorja rokopisa ali prispevka, morda pa celo kontaktiranje relevantnih institucij in raziskovalnih teles. Če je pritožba utemeljena, mora urednik poskrbeti za popravo ali umik rokopisa ali prispevka ter za ustrezno izjavo ali sporočilo o tem, objavljeno na primernem mestu. Revija mora obravnavati vsako prijavljeno dejanje neetičnega obnašanja pri objavljanju, tudi če je odkrito več let po objavi.

 

Dolžnosti recenzentov

Prispevek k uredniškim odločitvam: strokovna ocena recenzenta pomaga uredniku pri sprejemanju uredniških odločitev. Uredništva revij ZRC SAZU si prizadevamo, da bi recenzije pred objavo pomembno izboljšale prispevke.

Odzivnost: vsak izbrani recenzent, ki se ne čuti usposobljenega za pregledovanje raziskave, o kateri poroča rokopis, ali ki ve, da recenzije ne bo mogel opraviti v roku, je dolžan o tem obvestiti urednika in odstopiti od recenziranja.

Načelo zaupnosti: recenzenti morajo vse rokopise, ki so jih prejeli v pregled, obravnavati kot zaupne dokumente. Ne smejo jih na kakršenkoli način razkriti  drugim ali o njih razpravljati z drugimi.

Standardi objektivnosti: recenziranje rokopisov mora biti objektivno. Osebno kritiziranje avtorja ni primerno. Recenzenti morajo svoja stališča izraziti jasno in argumentirano.

Navedbe virov: vsaka izjava, da se je o nekem opažanju, sklepanju ali dokazovanju poročalo že prej, mora biti podprta z ustreznimi citati. Recenzent mora identificirati ustrezna objavljena dela, ki jih avtorji niso citirali. Urednika mora tudi opozoriti na vsako večjo podobnost ali vsebinsko prekrivanje v objavo predloženega rokopisa s katerim koli drugim prispevkom, ki ga pozna.

Razkrivanje informacij in konflikti interesov: recenzent mora zaščitene informacije ali ideje, za katere izve med recenziranjem, ohraniti kot zaupne in jih ne sme uporabiti v osebno korist ali za lastne raziskave brez izrecnega dovoljenja avtorja. Če je mogoče, naj se recenzenti vzdržijo pregledovanja rokopisov, če gre za konflikt interesov, ki izvira iz konkurenčnega razmerja, razmerja sodelovanja ali drugega razmerja ali povezave s katerim koli avtorjem, organizacijo ali institucijo, povezano s prispevkom.