Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Zbirka Georga Knoffa v Gdansku: opazke o zbiranju in širjenju glasbenih tiskov Povzetek   PDF (English)
Paweł Gancarczyk
 
Letn. 7, št. 2 (2011) Zgodovina, spomin in dediščina: prisotnost Glasbene matice v slovenski glasbi in kulturi do konca drugega desetletja 20. stoletja Povzetek   PDF
Nataša Cigoj Krstulović
 
Letn. 3, št. 1 (2007) Zum Rezeptionsgeschichtlichen Hintergrund der tschechischen Nationaloper / K ozadju zgodovine recepcije češke nacionalne opere Povzetek   PDF   PDF (English)
Marta Ottlová, Milan Pospíšil
 
Letn. 5, št. 1 (2009) Zur Verschriftlichung sogennanter primitiver Mehrstimmigkeit / K vprašanju zapisovanja t. i. primitivnega večglasja Povzetek   PDF   PDF (English)
Rudolf Flotzinger
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) »Gallus apud Belgas«: ponovni premislek o douaiški izdaji Moralij (1603) Povzetek   PDF (English)
Marc Desmet
 
Letn. 14, št. 2 (2018) »Klavir, ta veliki popularizator glasbe«: Poučevanje klavirja za meščanske pariške otroke v 19. stoletju med ideali in realnostjo Povzetek   PDF (English)
Katharina Larissa Paech
 
Letn. 3, št. 2 (2007) »Pojoča cerkev v samoti«: kartuzijani in njihova glasba Povzetek   PDF   PDF (English)
Katarina Šter
 
Letn. 6, št. 2 (2010) »Zahtevam konfiskacijo in uničenje že ekspediranih izvodov!«: Čerinova razprava o slovenskih protestantskih pesmaricah in zapleti okoli njene objave Povzetek   PDF
Tonja Čakš
 
Letn. 15, št. 1-2 (2019) »Zdaj hitro, zdaj spet počasi«. Modifikacije tempa pri Praetoriusu in sodobnikih Povzetek
Domen Marinčič
 
Letn. 4, št. 1 (2008) “Arripui Hymnarium”: variant finals in hymns / »Segel sem po himnarju«: variantni finalisi v himnusih Povzetek   PDF   PDF (English)
Fiona McAlpine
 
Letn. 14, št. 1 (2018) “Espone le cose sue partite a tutti per indurli alla meraviglia dell’arte sua”: misli o partiturah polifone glasbe v Italiji do Molinarove izdaje Gesualdovih madrigalov (1613) Povzetek   PDF (English)
Dinko Fabris
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) “Secundum rubricam Romanam”: Reform Liturgy of Subiaco-Melk / Benediktinska “melška reforma” in njene liturgične posledice Povzetek   PDF (English)
Robert Klugseder
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) “Von Haußaus”: primeri cesarskih glasbenikov v času Rudolfa II. Povzetek   PDF (English)
Michaela Žáčková Rossi
 
Letn. 7, št. 1 (2011) „Pietate, eruditione atque rerum experientia vir præclarus“: der Komponist und Kleriker Georgius Prenner - Pyrenæus Carniolus / »Pietate, eruditione atque rerum experientia vir præclarus«: skladatelj in klerik Georgius Prenner - Pyrenæus Carniolus Povzetek   PDF (English)
Marko Motnik
 
201 - 214 od 214 postavk << <