Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 12, št. 2 (2016) Nekaj misli o prenosu spektralnih idej v slovenski glasbeni prostor Povzetek   PDF
Larisa Vrhunc
 
Letn. 8, št. 1 (2012) Nekaj pogledov Dragotina Cvetka na slovensko glasbo in slovensko muzikologijo Povzetek   PDF
Manica Špendal
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Notation und Identität: Bemerkungen zur gegenseitigen Durchdringung der typologischen Strukturen ... / Notacija in identiteta: Opažanja o medsebojnem prežemanju tipoloških struktur srednjeveških notacijskih sistemov iz Slovaške Povzetek   PDF (English)
Eva Veselovská
 
Letn. 4, št. 2 (2008) Novo v poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji Povzetek   PDF   PDF (English)
Radovan Škrjanc
 
Letn. 7, št. 1 (2011) O času in kraju nastanka ter avtorstvu novomeškega rokopisa Noten-Buch vorinnen die Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel enthalten Povzetek   PDF
Radovan Škrjanc
 
Letn. 14, št. 2 (2018) Obredi za bolne in umirajoče v virih iz Klosterneuburga Povzetek   PDF (English)
Elaine Stratton Hild
 
Letn. 2, št. 1 (2006) Od perfekcije do menzure: Francova in Vitryjeva zamisel ritma Povzetek   PDF   PDF (English)
Jurij Snoj
 
Letn. 7, št. 1 (2011) Off the beaten track: An exploration of Bach reception in the Slovenian lands in the nineteenth century / Na robu znanega: raziskave recepcije Bachove glasbe na Slovenskem v 19. stoletju Povzetek   PDF (English)
Tanja Kovačević
 
Letn. 8, št. 2 (2012) Orgle na Kranjskem do izteka 17. stoletja Povzetek   PDF
Katarina Trček
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) P. Mavricij Pöhm in njegova vloga pri oblikovanju glasbenega repertoarja v Novem mestu v drugi polovici 18. stoletja Povzetek   PDF (English)
Radovan Škrjanc
 
Letn. 12, št. 2 (2016) P. Mavricij Pöhm – glasbeni migrant? Prispevek k poznavanju življenja in dela frančiškanskega glasbenika v drugi polovici 18. stoletja na Slovenskem Povzetek   PDF
Radovan Škrjanc
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) P. Sebastian Ertel in njegova duhovna dela Povzetek   PDF (English)
Martin Fiala
 
Letn. 6, št. 2 (2010) Pachelbels d-Moll-Ciacona als strukturelles Vorbild für eine Aemulatio: zur Form der Passacaglia in c-Moll von J. S. Bach / Pachelblova Ciacona v d-molu kot strukturni model za aemulatio: o obliki Passacaglie v c-molu J. S. Bacha Povzetek   PDF (English)
Katarina Larissa Larissa Peach
 
Letn. 5, št. 1 (2009) Paleografske značilnosti rokopisa MS 273 iz Univerzitetne knjižnica v Gradcu Povzetek   PDF   PDF (English)
Katarina Šter
 
Letn. 4, št. 2 (2008) Palestrina’s Vestiva i colli as a model for the parody process in Gabriello Puliti’s early works / Palestrinov madrigal Vestiva i colli kot model za postopke parodiranja v zgodnjih delih Gabriella Pulitija Povzetek   PDF   PDF (English)
Nikola Lovrinić
 
Letn. 14, št. 2 (2018) Paolo Britti, beneški slepec: ulična glasba v Benetkah 17. stoletja Povzetek   PDF (English)
Kathryn Bosi
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Parnas nadvojvode Ferdinanda v Gradcu Povzetek   PDF (English)
Metoda Kokole
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Pavlov’s Dog and the Liturgy: Listening and Recognition in Gregorian Chant / Pes Pavlova in liturgija: Poslušanje in prepoznavanje v gregorijanskem koralu Povzetek   PDF (English)
Karl Franz Prassl
 
Letn. 4, št. 1 (2008) Peregrini pro Christo: the Irish church in medieval Europe as reflected in liturgical sources for the veneration of its missionary saints / Peregrini pro Christo: irska cerkev v srednjeveški Evropi kot se kaže v liturgiji njenih svetnikov misijonarjev Povzetek   PDF   PDF (English)
Ann Buckley
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Perzeption und Rezeption des Gregorianischen Chorals von seiner Restauration bis heute / Percepcija in recepcija gregorijanskega korala od njegove oživitve do danes Povzetek   PDF (English)
Stefan Engels
 
Letn. 7, št. 2 (2011) Petje v srednjeveških obrednih ustanovah na Kranjskem Povzetek   PDF
Jurij Snoj
 
Letn. 2, št. 1 (2006) Petrus Wilhelmi de Grudencz (b. 1392) - a Central European composer / Petrus Wilhwlmi de Grudencz (roj. 1392) - srednjeevropski skladatelj Povzetek   PDF   PDF (English)
Paweł Gancarczyk
 
Letn. 12, št. 2 (2016) Po sledeh antifonala ljubljanske stolnice Povzetek   PDF
Jurij Snoj
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Po sledeh glasbenih rokopisov in tiskov ptujskih meniških redov Povzetek   PDF (English)
Darja Koter
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Po sledeh opernega arhiva Giuseppa Bustellija Povzetek   PDF (English)
Marc Niubo
 
Letn. 8, št. 1 (2012) Pomen Dragotina Cvetka za razvoj slovenskega glasbenega zgodovinopisja Povzetek   PDF
Matjaž Barbo
 
Letn. 1, št. 1-2 (2005) Poskus rekonstrukcije repertoarja latinskih cerkvenih skladb na koru ljubljanske stolnice v času delovanja Antona Foersterja (1868–1908) Povzetek   PDF   PDF (English)
Aleš Nagode
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Poti v Dübnovo zbirko: kako sta Gustav Düben in njegov sin pridobivala muzikalije Povzetek   PDF (English)
Lars Berglund
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Poti violinskih učbenikov na Slovensko in njihove interakcije v 18. stoletju Povzetek   PDF (English)
Maruša Zupančič
 
Letn. 10, št. 2 (2014) Praksa klavirskega improviziranja na primeru Czernyjeve razprave Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte Povzetek   PDF
Ana Vončina
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Predgovor Povzetek   PDF   PDF (English)
Metoda Kokole
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Predgovor Povzetek   PDF   PDF (English)
Metoda Kokole
 
Letn. 1, št. 1-2 (2005) Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji Povzetek   PDF   PDF (English)
Radovan Škrjanc
 
Letn. 2, št. 1 (2006) Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji (2. del) Povzetek   PDF   PDF (English)
Radovan Škrjanc
 
Letn. 6, št. 2 (2010) Ravnikovi glasbenoestetski nazori v kontekstu dveh kompozicijskih šol Povzetek   PDF
Katarina Bogunović Hočevar
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Recepcija moteta Elisabeth Zachariae Jacobusa Handla - Gallusa v 16. in 17. stoletju Povzetek   PDF (English)
Marko Motnik
 
Letn. 12, št. 2 (2016) Reger v Sloveniji Povzetek   PDF
Matjaž Barbo
 
Letn. 3, št. 1 (2007) Relativna avtonomija glasbe: primer Ljubljanskega dnevnika 1951-1961 Povzetek   PDF   PDF (English)
Leon Stefanija
 
Letn. 4, št. 1 (2008) Responsory tones at Klosterneuburg / Responzorijski psalmodični obrazci v Klosterneuburgu Povzetek   PDF   PDF (English)
Debra Lacoste
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Rokopisi, tiski in glasbeni trg v zgodnjenovoveški Evropi Povzetek   PDF (English)
Iain Fenlon
 
Letn. 2, št. 1 (2006) Samospev v glasbeni kulturi druge polovice 19. stoletja na Slovenskem: prispevek k zgodovini recepcije Povzetek   PDF   PDF (English)
Nataša Cigoj Krstulović
 
Letn. 8, št. 1 (2012) Serbian musicology after 1945 – main directions / Srbska muzikologija po letu 1945 – glavne smeri Povzetek   PDF (English)
Melita Milin
 
Letn. 3, št. 2 (2007) "Servitore affetionatissimo Fra Gabriello Puliti" and the dedicatees of his published music works (1600–1635) / »Servitore affetionatissimo Fra Gabriello Puliti« in osebe, ki so jim posvečena njegova tiskana dela (1600–1635) Povzetek   PDF (English)   PDF
Metoda Kokole
 
Letn. 7, št. 2 (2011) Simfonični orkester radia Ljubljana 1945–1948 Povzetek   PDF
Tjaša Ribizel
 
Letn. 10, št. 2 (2014) Simfonični repertoar Goriške dežele v 18. in zgodnjem 19. stoletju Povzetek   PDF
Vesna Venišnik
 
Letn. 5, št. 2 (2009) Skupne fraze v traktih osmega modusa: poskus razlage tvorjenja gregorijanskih melodij Povzetek   PDF   PDF (English)
Klemen Grabnar
 
Letn. 14, št. 2 (2018) Slišati nevidno: Liber ordinarius ženske samostanske skupnosti iz Essna in trikratni vstajenjski vzklik Povzetek   PDF (English)
Irene Holzer
 
Letn. 8, št. 1 (2012) Slovene music in a European context: the international activities of Dragotin Cvetko / Slovenska glasba v evropskem okviru: mednarodna dejavnost Dragotina Cvetka Povzetek   PDF (English)
Niall O'Loughlin
 
Letn. 14, št. 2 (2018) Slovenska dvanajsttonska glasba Povzetek   PDF (English)
Gregor Pompe
 
Letn. 4, št. 1 (2008) St. Galler Neumen – Protokolle erklungener Musik? Einige Perspektiven zu Fragen der Aufführungspraxis / So sanktgallenske nevme zapisi zveneče glasgbe? Opažanja v zvezi z interpretacijskimi vprašanji Povzetek   PDF   PDF (English)
Franz Karl Prassl
 
101 - 150 od 200 postavk << < > >>