Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 6, št. 1 (2010) Glasbene zvrsti v srednjem veku na Slovenskem Povzetek   PDF
Jurij Snoj
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Glasbeni stiki med dvoroma poljskega kralja in notranjeavstrijskih nadvojvod ter širjenje musicae modernae po srednji in srednje-vzhodni Evropi Povzetek   PDF (English)
Barbara Przybyszewska-Jarmińska
 
Letn. 7, št. 2 (2011) Glasbeno izobraževanje v ljubljanskih šolah v drugi polovici 16. in na začetku 17. stoletja Povzetek   PDF
Klemen Grabnar
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Glasbeno mecenstvo habsburške dinastije v jezuitski Šleziji Povzetek   PDF (English)
Tomasz Jeż
 
Letn. 6, št. 2 (2010) Hans Gerstner (1851–1939) in koncept nacionalne glasbene kulture Povzetek   PDF
Jernej Weiss
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Heilige Helden: Zu den Spielarten einer Metapher und ihrer musikalischen Artikulation in den Historiae des Mittelalters / Sveti junaki: Različice metafore in njene glasbene artikulacije v srednjeveških historijah Povzetek   PDF (English)
Roman Hankeln
 
Letn. 1, št. 1-2 (2005) Himna kot simbol naroda: premislek ob stoletnici nastanka Premrlove Zdravice Povzetek   PDF   PDF (English)
Nataša Cigoj Krstulović
 
Letn. 10, št. 2 (2014) Historična glasbila v poustvarjalni praksi: možnosti in perspektive v slovenski glasbeni kulturi Povzetek   PDF
Darja Koter
 
Letn. 12, št. 1 (2016) Hrvaški zgodovinski mit, južnoslovansko bratstvo in smrt opere Povzetek   PDF (English)
Natka Badurina
 
Letn. 10, št. 1 (2014) I concerti di Giuseppe Tartini: problematiche e proposte per un nuovo catalogo tematico / Koncerti Giuseppa Tartinija: problemi in predlogi za nov tematski katalog Povzetek   PDF (English)
Margherita Canale Degrassi
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Il secondo libro de mottetti a una e due voci Antonija Gualtierija in Parnassus musicus Ferdinandaeus Povzetek   PDF (English)
Chiara Comparin
 
Letn. 14, št. 1 (2018) Iskanje virov za Opus musicum Jacobusa Handla: »Instructio ad musicos« in njegov pomen za skladateljev projekt Povzetek   PDF (English)
Marc Desmet
 
Letn. 15, št. 1-2 (2019) Italijanska glasbena kultura in terminologija v tretji knjigi dela Syntagma musicum (1619) Michaela Praetoriusa Povzetek
Marina Toffetti
 
Letn. 1, št. 1-2 (2005) Italijanska opera v notranjeavstrijskih središčih v 18. stoletju: repertoar in izvajalci Povzetek   PDF   PDF (English)
Metoda Kokole
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Iz Gradca v Ljubljano? Na poti k izvoru Hrenovih kornih knjig Povzetek   PDF (English)
Klemen Grabnar
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Iz Milana v Gradec: milanski in lombardski skladatelji v zbirki Parnassus musicus Ferdinandaeus Povzetek   PDF (English)
Marina Toffetti
 
Letn. 12, št. 1 (2016) Iznajdba glasbenega ilirizma Povzetek   PDF (English)
Stanislav Tuksar
 
Letn. 5, št. 1 (2009) Izvajalska predloga ali umetniška izdelava: primer lutenjskih tabulatur Giacoma Gorzanisa Povzetek   PDF   PDF (English)
Alenka Bagarič
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Izvor zgodnjega simfoničnega repertoarja na Slovenskem Povzetek   PDF (English)
Vesna Venišnik
 
Letn. 6, št. 2 (2010) Jacob Handl - Gallus und das deutsche Lied / Jacob Handl - Gallus in nemška pesem Povzetek   PDF (English)
Marko Motnik
 
Letn. 10, št. 2 (2014) Janez Krstnik Dolar in Janez Vajkard Valvasor. Desetletno znanstvo, Valvasorjeve zasluge za Dolarjevo promocijo in njegova »krivda« za skladateljevo neprepoznavnost Povzetek   PDF
Boris Golec
 
Letn. 12, št. 1 (2016) Jezik, literatura in glasba v kulturnih in političnih prizadevanjih Slovencev pred 1914 Povzetek   PDF (English)
Nataša Cigoj Krstulović
 
Letn. 4, št. 2 (2008) Johann Pachelbels geistliche Vokalmusik / Duhovna glasba Johanna Pachelbla Povzetek   PDF   PDF (English)
Katarina Larissa Peach
 
Letn. 12, št. 1 (2016) Kako ustvariti nacionalno opero? Primer Lisinski. Izmišljene spominske skice z epilogom Povzetek   PDF (English)
Vjera Katalinić
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Kontrafakture opernih arij v baročni glasbi pri dominikancih v Šleziji Povzetek   PDF (English)
Tomasz Jeż
 
Letn. 2, št. 1 (2006) Koral Philippa Nicolaija in kantata Johanna Sebastiana Bacha: Wie schön leuchtet der Morgenstern Povzetek   PDF   PDF (English)
Katarina Šter
 
Letn. 1, št. 1-2 (2005) Koralni kodeksi koprske stolnice Povzetek   PDF   PDF (English)
Jurij Snoj
 
Letn. 3, št. 1 (2007) Kritike zbora Glasbene matice v luči njegovega mednarodnega delovanja Povzetek   PDF   PDF (English)
Tomaž Faganel
 
Letn. 4, št. 1 (2008) Kritische Anmerkungen zur Topographie der westgotischen Notation / Kritične opombe k topografiji vizigotske notacije Povzetek   PDF   PDF (English)
Susana Zapke
 
Letn. 12, št. 1 (2016) Kulturne paradigme in popularni kanon: diskurz o narodu v slovanski srednjeevropski glasbi 19. stoletja Povzetek   PDF (English)
Ivano Cavallini
 
Letn. 10, št. 1 (2014) La disseminazione della musica di Giuseppe Tartini in Francia: le edizioni settecentesche di sonate per violino e basso / Širjenje glasbe Giuseppa Tartinija v Franciji: izdaje sonat za violino in basso continuo iz 18. stoletja Povzetek   PDF (English)
Candida Felici
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Le radici della semiologia gregoriana / Korenine semiologije gregorijanskega korala Povzetek   PDF (English)
Robert Bernagiewicz
 
Letn. 10, št. 1 (2014) Le suppliche dei musicisti della Cappella musicale del Santo di Padova, (sec. XVIII): riordinamento archivistico e alcuni percorsi di ricerca nell’archivio della Veneranda Arca di Sant’Antonio / Prošnje glasbenikov kapele sv. Antona Padovanskega iz 18. stoletja: preureditev in možne raziskave arhiva ustanove Veneranda Arca di S. Antonio v Padovi Povzetek   PDF (English)
Giulia Foladore
 
Letn. 15, št. 1-2 (2019) Likovne upodobitve glasbenikov, glasbil in muziciranja v spominskih knjigah Paula Jenischa (1558–1647) in Johanna Michaela Weckherlina (1579–1631) Povzetek
Samantha Owens
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Liturgical and Musical Properization of Mode 2 Invitatories in the Autumn Matins / Liturgična in glasbena properizacija invitatorijev 2. modusa v matutinih jesenskega časa Povzetek   PDF (English)
Gabriella Gilányi
 
Letn. 10, št. 2 (2014) Ljubljansko-graška skupina frančiškanskih koralnih rokopisov in njen frančiškanski značaj Povzetek   PDF
Jurij Snoj
 
Letn. 12, št. 1 (2016) Ljudstvo, narod in domovina v prvih poljskih operah (1778–1794) Povzetek   PDF (English)
Alina Żóravska-Witkowska
 
Letn. 12, št. 1 (2016) Macpherson, Ossian in bardski ideal: nekaj irskih misli o nemškem fenomenu Povzetek   PDF (English)
Harry White
 
Letn. 14, št. 1 (2018) Malo znan dvozborski ciklus himnusov iz ok. 1600 Povzetek   PDF
Klemen Grabnar
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Marljivi prepisovalec in skromni skladatelj: dva obraza Francesca Barsantija (ok. 1690–1775) Povzetek   PDF (English)
Michael Talbot
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Med Prago in Pirno: zgodba iz časa začetka tridesetletne vojne Povzetek   PDF (English)
Jan Baťa
 
Letn. 8, št. 1 (2012) Miselna izhodišča Dragotina Cvetka Povzetek   PDF
Gregor Pompe
 
Letn. 8, št. 2 (2012) Missa Je ne menge point de porc: nekaj misli ob Lassovi uporabi Sermisyjeve šansone Povzetek   PDF
Klemen Grabnar
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Missa Percussit Saul mille Pietra Antonia Bianca: znanilka habsburške cesarske musicae politicae sedemnajstega stoletja Povzetek   PDF (English)
Klemen Grabnar
 
Letn. 5, št. 1 (2009) Mittelalterliche Notationen und ihre Bedeutung für eine musikalische Interpretation in einstimmigen Gesängen / Tipi srednjeveških glasbenih pisav in njihov pomen pri glasbenem interpretiranju enoglasnih spevov Povzetek   PDF   PDF (English)
Stefan Engels
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Mitteleuropäische Offizien zum Fest Beatae Mariae Virginis de Nive / Oficiji Beatae Mariae Virginis de Nive v Srednji Evropi Povzetek   PDF (English)
Zsuzsa Czagány
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Monastična vzporednica zbirki Parnassus musicus Ferdinandaeus Povzetek   PDF (English)
Rudolf Flotzinger
 
Letn. 5, št. 2 (2009) Musical symbols in the turqueries in Slovenia: oriental artworks between reality and imagination / Glasbeni simboli na turkerijah v Sloveniji: likovne umetnine z orientalskim nadihom med resničnostjo in domišljijo Povzetek   PDF (English)   PDF
Darja Koter
 
Letn. 6, št. 1 (2010) Muzikološke razprave o glasbi 19. stoletja na Slovenskem v zadnjih tridesetih letih – popis stanja in pomen Povzetek   PDF
Nataša Cigoj Krstulović
 
Letn. 14, št. 1 (2018) Na robu modernizma: (prvi) violinski koncert Lucijana Marije Škerjanca Povzetek   PDF (English)
Gregor Pompe
 
51 - 100 od 209 postavk << < > >>