Podrobnosti avtorja

Gancarczyk, Paweł, Inštitut za umetnost, Poljska akademija znanosti, Poljska