Podrobnosti avtorja

Gancarczyk, Paweł, Inštitut za umetnost Poljske akademije znanosti, Poljska